28 feb 2003 16:00

Amendement op de programmawet

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Greet Van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een amendement goed op de programmawet met betrekking tot de aanvullende rechten die worden toegekend aan personen met een bepaald statuut inzake sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Greet Van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad een amendement goed op de programmawet met betrekking tot de aanvullende rechten die worden toegekend aan personen met een bepaald statuut inzake sociale zekerheid.

Het is meer bepaald de bedoeling het principe van de unieke gegevensinzameling ook van toepassing te verklaren op de instanties die aanvullende rechten toekennen. Deze unieke gegevensinzameling is reeds voorzien voor de instellingen van sociale zekerheid (*). Heel wat instanties die actief zijn buiten de sociale zekerheid kennen aan personen met een bepaald statuut inzake sociale zekerheid bijzondere voordelen toe (bijvoorbeeld het toekennen van belastingverminderingen of belastingvrijstellingen aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen). Dit geldt tevens voor het toekennen van bijzondere tarieven door vervoers-, gas-, elektriciteits- en telefoonmaatschappijen aan bepaalde categorie├źn van gepensioneerden en personen met een handicap. Deze instanties zullen de sociale gegevens nodig voor het toekennen van deze aanvullende rechten kunnen aanvragen bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. (*) dit principe is voorzien in artikel 11 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.