27 okt 2017 17:48

Amendement op het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een ontwerp van amendement goed dat het samenwerkingsakkoord wijzigt met betrekking tot de tegemoetkoming van de federale overheid in de deelname van de Belgische industrie aan het programma Airbus A350 XWB.

Het samenwerkingsakkoord, dat gesloten werd op 11 september 2008, voorziet de financiering voor een bedrag van 150 miljoen euro (plus een saldo van 28 miljoen euro van het Airbus A 380-programma) voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, onder de vorm van terugvorderbare voorschotten of subsidies. De financiële enveloppe van 178 miljoen euro is nagenoeg opgebruikt. De ministerraad van 20 oktober 2016 heeft, in het kader van de begrotingsdiscussies voor het budget 2017, beslist over een bijkomende financiering van het huidige programma in onderzoek en ontwikkeling van de luchtvaartsector voor een bedrag van 45 miljoen euro, gelijk te verdelen over de begrotingen van de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid. Een amendement op het samenwerkingsakkoord is echter noodzakelijk om deze beslissing te kunnen uitvoeren.

De bijkomende financiering op twee budgetlijnen maakt een bedrag van 103,3 miljoen euro vrij voor ondersteunende financiering bij diverse luchtvaartprogramma’s:

  • De financiering voor 58,3 miljoen euro ten gunste van de A 400M ELF betreft de uitvoering van een akkoord dat de Staat in 2010 gaf voor de deelname in de bijkomende ontwikkelingskosten van het nieuwe Airbus-transportvliegtuig.
  • Daarnaast wordt ook voor 45 miljoen euro aan bijkomende middelen vrijgemaakt voor het verder stimuleren van de deelname van onze industrie aan meerdere Airbus-programma’s, gezien de behoefte die op dat vlak nog bestaat.

Het ontwerp van amendement wordt voorgelegd aan het volgende Overlegcomité.