27 okt 2017 17:48

Ministerraad van 27 oktober 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 oktober 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie hebben minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee  Philippe De Backer het ondersteuningsmechanisme voorgesteld voor drie nieuwe offshoreparken op de Noordzee (zie presentatie in de bijlage).

De ministerraad nam de volgende beslissingen: