27 okt 2017 17:48

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (NV BIO).

Het ontwerp benoemt mevrouw Gaëlle Smet als lid van de raad van bestuur van de NV BIO, ter vervanging van mevrouw Florence Thys, ontslagnemend, waarvan ze het mandaat beëindigt.

De raad van bestuur van BIO bestaat uit twaalf leden, zes Nederlandstaligen en zes Franstaligen.