27 okt 2017 17:48

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 18 oktober 2017 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het niveau 3 blijft behouden. Na advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid heeft de ministerraad beslist om de inzet van maximum 1000 militairen op straat met een maand te verlengen, van 3 november 2017 tot 2 december 2017. In dat aantal is ook rekening gehouden met een veiligheidsmarge van ongeveer 150 militairen (reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is). Het maximum aantal militairen dat kan ingezet worden ter ondersteuning van de politie is gedaald doordat de militairen mobieler ingezet worden.

Het OCAD zal een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging maken als voorbereiding op de werkzaamheden van het volgend Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid.