27 okt 2017 17:48

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een bureeloppervlakte te huren voor de herhuisvesting van het vredegerecht van Sint-Joost-Ten-Node.

Gezien de precaire toestand van de actuele huisvesting van het vredegerecht was de herhuisvesting ervan een absolute prioriteit. Het nieuwe contract voorziet het huren, voor een termijn van 9 jaar, van een bureeloppervlakte (van zo'n 540 m²) op de 8ste verdieping van het gebouw gelegen Sterrenkundelaan 28/30.