27 okt 2017 17:48

Goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank.

De Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) werd op 29 juni 2015 opgericht met als doel het bevorderen van duurzame economische groei, het creëren van welvaart, het verbeteren van de infrastructuur in Azië en het bevorderen van regionale samenwerking.
Om de toetredingsprocedure af te ronden, die door de raad van gouverneurs van de bank op 21 maart 2017 werd goedgekeurd, moet België de statuten van de instelling goedkeuren alsook de resolutie van de raad van bestuur. 

België zal 2.846 aandelen in de instelling krijgen, voor een totaal bedrag van 284,6 miljoen US dollar. Hiervan moet 20 %, ofwel 56,9 miljoen dollar vrijgemaakt worden in vijf gelijke jaarlijkse schijven. Het lidmaatschap wordt effectief van kracht op het moment van de eerste kapitaalstorting.

Met deze toetreding wordt België lid van een nieuwe internationale financiële instelling, die actief is in de meest dynamische regio van de wereld. Het lidmaatschap onderstreept het multilaterale engagement van België en versterkt de Europese aanwezigheid in de instelling, die er met name op gericht is het respect voor de internationale standaarden inzake transparantie, milieu en sociale voorwaarden te garanderen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.