27 okt 2017 17:48

Verbod van sommige handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde handelingen moet verbieden die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen.

De voorbije jaren werden verschillende vergunningsaanvragen ingediend voor het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende straling voortbrengen. Het is evenwel gebleken dat deze handelingen een te groot gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen en dat er reeds valabele alternatieven voor deze handelingen bestaan die op vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn.
Dit ontwerp van koninklijk besluit verbiedt dan ook de volgende vier handelingen:

  • het gebruik van AM-241-bronnen voor de meting van de vulhoogte van recipiënten bij de vervaardiging van dranken
  • het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in inrichtingen waar geen patiënten verblijven
  • het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende stralingen voortbrengen voor de detectie van extra prestatieverhogende apparatuur in het kader van de wielersport
  • het gebruik van draagbare röntgentoestellen voor de niet-destructieve controle van leidingen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen