27 okt 2017 17:48

Versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State. 

Het voorontwerp heeft een tweevoudig doel:

  • het past de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan en meer bepaald in de verwijzingen naar de nieuwe wet in voorbereiding op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen
  • het maakt de versnelde procedure voor beroep bij de Raad van State van toepassing op beroepen tegen bepaalde beslissingen op het vlak van het toezicht op verwerkers van betalingstransacties en op het vlak van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.