27 okt 2017 17:48

Overheidsopdrachten: afstemmen van drempelbedragen op defensie- en veiligheidsgebied

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de drempelbedragen die van toepassing zijn in de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wil dit ontwerp een aantal drempels in het koninklijk besluit van 23 januari 2012 rond de plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied in overeenstemming brengen met de soortgelijke drempels in de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren). Die drempels zijn in werking getreden op 30 januari 2017.

De volgende drempels werden aangepast aan artikel 110 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012:

  • 144.000 euro (drempel voor de Europese bekendmaking in de klassieke sectoren) in plaats van 85.000 euro voor opdrachten die kunnen worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  • 100.000 euro in plaats van 30.000 euro voor elk perceel van een opdracht waarvan het geraamde opdrachtbedrag de drempel voor de Europese bekendmaking niet bereikt
  • 30.000 euro in plaats van 8.500 euro voor opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.