27 okt 2017 17:48

Statuut van en toezicht op de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen.

Met een snelle toename van het aantal elektronische en mobiele betalingen en met de opkomst van nieuwe soorten betalingsdiensten op de markt, hebben er zich in de markt van de retailbetalingen significante technische innovaties voorgedaan, waardoor het huidige kader onder druk is komen te staan. Bijgevolg moest het bestaand reglementair kader worden aangepast, rekening houdend met de toename van de veiligheidsrisico’s verbonden aan elektronische betalingen.

Het voorontwerp van wet heeft als doel de omzetting van Europese richtlijn 2015/2366 betreffende betalingsdiensten in de interne markt. Die richtlijn voert een aantal nieuwe elementen in zodat rekening wordt gehouden met de evolutie van de markt van de betalingsdiensten en met de groeiende rol van de Europese bankautoriteit.

Het voorontwerp zet meer bepaald de bepalingen van titel II van de richtlijn om, die in de Europese Economische Ruimte de toegang regelen tot de markt van de betalingsdiensten en tot de betalingssystemen, en bepaalt het toezichtsstatuut van de betalingsinstellingen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.