27 okt 2017 17:48

Steunmechanisme voor drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem akkoord met het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar.

De windmolenparken worden gebouwd tegen 2020. Het toekenningsmechanisme van groenestroomcertificaten betreft de parken Northwester 2 (224 MW), Mermaid (246 MW) en Seastar (246 MW). De drie parken zullen gebouwd worden tegen een LCOE (Levelized Cost of Energy, d.w.z. geactualiseerde kostprijs van energie) van 79 euro/MWh.

De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar in geval van mindere windomstandigheden. 

Zie bijgevoegde presentatie.