27 okt 2017 17:48

Vernieuwing van de mandaten van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De periode van de mandaten van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse loopt af. Het ontwerp beoogt dan ook de vernieuwing van de mandaten van de leden van dat wetenschappelijk comité op 25 juni 2017.

Met uitzondering van de leden aangewezen door de regeringen van de gewesten en gemeenschappen voorziet het ontwerp volgende benoemingen: 

 • Voorzitter: Peter Van Herreweghe
 • Leden:
  • Céline Rigby
  • Patrick Vranken
  • Emmanuel Dhyne
  • Jana Jonckheere
  • Chantal Kegels
  • Ludovic Dobbelaere
  • Sana Sellami

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.