27 okt 2017 17:48

Overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed rond de overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen naar de FOD Volksgezondheid. 

Het ontwerp volgt op de beslissing om het boekhoudkundig beheer van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met ingang van 1 januari 2018 over te dragen aan de FOD Volksgezondheid. Het is de bedoeling om het budgettaire en financiële beheer van voornoemde fondsen te groeperen, met de beleidsmatige aansturing van de fondsen binnen de FOD Volksgezondheid. 

Om die beslissing uit te voeren, wijzigt het voorontwerp van wet artikel 303 van de programmawet van 24 december 2002, dat het boekhoudkundig beheer van die fondsen aan het FAVV toevertrouwd. Het boekhoudkundig beheer van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten daarentegen zal in 2018 nog uitgevoerd worden door het FAVV.

Het voorontwerp van wet voorziet bovendien in de mogelijkheid om een onafhankelijke externe audit van het boekhoudkundig beheer van die drie fondsen te laten uitvoeren. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake bepaalde begrotingsfondsen