07 dec 2012 18:14

Amendement van het aanpassingsblad van de middelenbegroting 2012

De ministerraad zal op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een ontwerp van amendement indienen op het ontwerp van derde aanpassingsblad van de middelenbegroting 2012. De aanpassing is het gevolg van de recente ontwikkeling van het terugkopen op de markt van effecten.

De ministerraad zal bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel indienen tot aanpassing van de middelenbegroting 2012 naar aanleiding van de laatste begrotingscontrole.

Het amendement betreft de aanpassing van de voorstellen ingediend voor de BA 817014 en 817015 van de begroting Rijksschuld naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen in verband met de terugkopen op de markt van effecten (OLO’s en staatsbons) door de schatkist. Aangezien het hier gaat om basisallocaties met code ESR 8, heeft de aanpassing van de kredieten geen impact op het tekort ESR/excessive deficit procedure.