22 jan 2021 16:18

Amendementen op het wetsontwerp betreffende het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten ontwerpen van amendement op het voorontwerp van wet goed, dat werd goedgekeurd op 11 december 2020. Het voorontwerp wijzigt de Elektriciteitswet en de wet van 22 april 2019 betreffende de invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme in het kader van de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Een aantal amendementen op het voorontwerp zijn nodig om de rechtszekerheid en de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme te garanderen. Dit mechanisme strekt ertoe de elektriciteitsbevoorradingszekerheid te verzekeren, onder meer met het oog op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025.

De ontwerpen van amendement worden voor spoedadvies binnen de vijf dagen aan de Raad van State overgemaakt.