12 jan 2007 16:00

AMIS

Deelname van een Belgisch militair aan AMIS

Deelname van een Belgisch militair aan AMIS

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om een Belgische militair van het joint command Lissabon in te zetten in het SACEUR senior military liaison team bij het hoofdkwartier van AMIS in Ethiopië en voor gerichte acties in Soedan. De Belgische militair zal van 26 december 2006 tot april 2007 deel uitmaken van het verbindingsdetachement. Sinds juni 2005 steunt de NAVO samen met de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de Europese Unie, de African Union mission in Soedan (AMIS) door strategisch luchttransport te leveren en de stafleden te vormen.