24 jul 2015 11:20

Analyse rond de mogelijkheden van bijkomende energieopslag

De ministerraad nam akte van de analyse van minister van Energie Marie Christine Marghem over de mogelijkheden van bijkomende opslag, rekening houdende met het steeds groeiende aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix.

Na deze analyse, waarvoor het advies van staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein werd gevraagd, wordt aan Elia en de DG Energie gevraagd om de nood aan flexibiliteit, inclusief stockage, in te schatten op basis van scenario’s over het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2020, rekening houdend met de Europese context (met name de studies van ENTSO-E) en dit na consultatie van de Gewesten.

Die prognoses worden vervolgens voorgelegd aan de werkgroep beleidscoördinatie om een beslissing te kunnen nemen over het verlenen van de concessie voor een energieatol in de Noordzee tegen 31 oktober 2015.