16 okt 2002 17:00

Anonieme- en politievoertuigen

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad aan de federale politie toelating om over te gaan tot een algemene offerteaanvraag voor de levering en het onderhoud van anonieme- en politievoertuigen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, gaf de Ministerraad aan de federale politie toelating om over te gaan tot een algemene offerteaanvraag voor de levering en het onderhoud van anonieme- en politievoertuigen.

Deze open meerjarige overeenkomst, in de vorm van algemene offerteaanvraag met voorafgaande bekendmaking door publicatie in het "Bulletin der aanbestedingen" en in het "Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen" zal het mogelijk maken voertuigen aan te kopen ten voordele van de federale en de lokale politie.