24 dec 2010 11:14

Anti-crisismaatregelen

Maatregel voor economische werkloosheid met een maand verlengd

Maatregel voor economische werkloosheid met een maand verlengd

De ministerraad heeft kennis genomen van een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Werk Joëlle Milquet vandaag heeft genomen en waarmee ze de anti-crisismaatregel die een verhoogde werkloosheidsuitkering voor tijdelijke werkloosheid toekent, met een maand tot 31 januari 2011 verlengt.

De werkloosheidsuitkering wordt dus verhoogd van 60% tot 70% van het laatste inkomen voor samenwonenden en van 65% tot 75% van het laatste inkomen aan voor alleenstaanden en gezinshoofden. De maatregel geldt voor alle tijdelijke werklozen, arbeiders en bedienden.