27 nov 2019 15:30

Antwerpen host de 63ste Marinfo conferentie over de strijd tegen drugssmokkel

Tijdens een tweedaagse conferentie met als thema de internationale strijd tegen drugs, steken vertegenwoordigers van douaneopsporingsdiensten uit verschillende Europese landen in Antwerpen de koppen bij elkaar. De locatie van deze conferentie is niet toevallig Antwerpen, de inbeslagnames inzake drugs in de Antwerpse haven nemen de laatste jaren steeds toe. Tot op heden werd in de Antwerpse haven volgende hoeveelheden in beslag genomen: 50,6 ton cocaïne, 1,8 ton heroïne, 0,5 ton marihuana, 0,9 ton amfetamine en 0,15 ton ketamine.

Antwerpen is een grote doorvoerhaven van cocaïne bestemd voor de ganse EU, vandaar dat de Belgische douaneautoriteiten een significante rol  spelen  in dit Europese verhaal.
Een gecoördineerde aanpak samen met de naburige EU-havens is gezien de expansie van de drugsmarkt en meer specifiek de cocaïnemarkt, dan ook uiterst belangrijk. Drugladingen die bestemd zijn voor Antwerpen kunnen in naburige EU-havens worden gecontroleerd en geprepareerd voor verdere doorlevering naar Antwerpen of omgekeerd. Controles vereisen dus onderlinge afspraken tussen douane- en politiediensten waarbij in bepaalde gevallen gebruik wordt gemaakt van bijzionder opsporingsmethodes of dient gewerkt te worden in het kader van internationale rechtshulp. 
 

Binnen de Marinfo werkgroep wordt niet enkel informatie uitgewisseld over verdachte zendingen maar worden ook expertise, trends en modus operandi gedeeld en gezamenlijke projecten of controleacties opgezet. In bepaalde gevallen worden acties die door andere supranationale instellingen zoals UNODC, de WDO of Europol onderling voorbereid. 
 

Wat de uitwisseling van trends of modus operandi betreft, kan verwezen worden naar de nieuwe variant van de ripp-off methode, nl. de switch methode die sinds een tweetal jaren wordt opgemerkt in Antwerpen. Deze methode kwam aan het licht dankzij de effectieve en efficiënte multi-agency approach en de integrale aanpak vanuit de gehele haven community.

 

Door de verstrengeling van de cocaïnetrafiek en  organisaties in  Nederland die zowel de haven van Rotterdam als deze van Antwerpen gebruiken, zijn er met Nederland diverse initiatieven opgezet en werd de samenwerking geïntensifieerd met het Raamakkoord. Ook dergelijke initiatieven worden besproken in de Marinfo groep en indien nodig worden acties uitgebreid naar andere lidstaten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mar-info-System: opgericht in 1986 met als doel de internationale drugssmokkel te bestrijden of te voorkomen in de maritieme regio’s.

Onderverdeeld in Mar-info Noord en Marinfo Zuid.


Marinfo Noord betreft de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Baltische zee
Marinfo Zuid betreft de Atlantische oceaan en de Middellandse Zee

Marinfo heeft 37 actieve leden en 5 observatoren. OLAF is in beiden observator.

 

Leden Marinfo Noord: Belgium; Bulgaria; Denmark; Estonia; France; Finland;  Germany; Great Britain; Ireland; Iceland; Latvia; Lithuania; The Netherlands; Norway; Austria; Poland; Russia; Sweden; Slovak Republic; State of Guernsey; State of Jersey; Czech Republic; Hungary
Italy and OLAF have an observer status.
 

Leden Marinfo Zuid: Albania; France; Gibraltar; Germany; Greece; Israel; Italy; Croatia; Malta; Morocco; Portugal; Romania; Switzerland; Slovenia; Spain; Cyprus;
Algeria; Montenegro; Tunisia and Turkey and OLAF have an observer status.