07 mrt 2017 12:35

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving. Deze administratieve vereenvoudiging helpt in de strijd die ik voer tegen sociale fraude en sociale dumping”, aldus De Backer.


Kort na zijn aanstelling als staatssecretaris kondigde De Backer de ‘app correcte ondernemer’ aan. Met de app Correcte Ondernemer (Check Inhoudingsplicht), die is ontwikkeld door de RSZ en FOD Financiën, kan een aannemer onmiddellijk zien of een onderaanneming wel correct de regels volgt en bijvoorbeeld geen sociale of fiscale schulden heeft. De aannemer geeft in de app het ondernemingsnummer in van de onderaanneming. Als er iets niet klopt, gaat er onmiddellijk een rood licht branden op de app. De aannemer moet dan de inhoudingsplicht volgen en een percentage van de  factuur doorstorten naar de RSZ en/of de fiscus. Binnenkort zal de aannemer op de app ook kunnen checken of de onderaannemer zijn personeel wel correct betaalt en/of er geen sprake is van loonschuld.

De app correcte werknemer (Check Limosa) van de RSZ helpt daarnaast ook Belgische ondernemingen om in real time te checken of een buitenlandse onderaanneming wel correct de regels volgt en bijvoorbeeld een geldig L1-document heeft. Dat is het document dat bewijst dat een buitenlandse werknemer of zelfstandige hier in België gekend is en dus twee jaar in ons land kan werken volgens de Europese detacheringsregels. De app zal ook vertellen hoe lang de werknemer hier nog mag werken.

De apps zijn in de eerste plaats gericht op aannemers, maar ook voor de sociale inspectiediensten zijn ze een handig instrument, dat past binnen het traject naar volledig digitale controles, dat met de hervorming van de sociale inspectiediensten is opgestart.

Philippe De Backer: “De sociale wetgeving in ons land is zeer complex. De app zal ondernemers helpen om de regels correct te volgen. Vooral voor de bouwsector is de app een handig instrument, omdat de bouwsector vaak werkt met onderaannemingen. Maar ook de elektrotechnische, schoonmaak-, metaal-, land- en tuinbouw-, vleesverwerkende industrie en bewakingssector zullen de app gebruiken. Door te digitaliseren zorgen we voor administratieve vereenvoudiging. Dankzij de app wordt de informatie ook gecentraliseerd en kunnen de inspectiediensten ook gerichtere controles doen via datamining. Zo kunnen we streng optreden tegen sociale dumping en werken aan eerlijke concurrentie in België en Europa.”

Johan Van Overtveldt: “De toepassingen die ontwikkeld werden zijn bedoeld om ondernemingen snel en eenvoudig te informeren over een aannemer of onderaannemer met wie ze in zee willen gaan.  Dat is belangrijk als we een gelijk speelveld voor ondernemingen willen, zodat ze op een eerlijke manier kunnen concurreren, en zodat ondernemingen op een vlotte manier aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voor het fiscale gedeelte gaat het dus over de inhoudingsplicht: Al sinds 2009 dienen bouwondernemingen te controleren of een aannemer fiscale  schulden alvorens tot betaling over te gaan.  Sinds 2013 geldt dat ook voor de bewakings- en de vleessector. In bevestigend geval dient er een percentage van de factuur ingehouden en doorgestort te worden naar de fiscus. Die controle van de inhoudingsplicht kon al digitaal gebeuren, maar met de nieuwe toepassingen zal dat een stuk eenvoudiger en zonder omwegen kunnen.  Met veel aandacht voor het gebruiksgemak voor de eindgebruiker.”