27 apr 2007 17:00

Apparatuur ziekenhuizen

Aanpassing van het percentage van de toelagen voor opbouw, herconditionering uitrusting en apparatuur van ziekenhuizen

Aanpassing van het percentage van de toelagen voor opbouw, herconditionering uitrusting en apparatuur van ziekenhuizen

De ministerraad ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte dat het percentage vastlegt van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van de ziekenhuizen en de voorwaarden voor de toelage. (wijziging van kb van 13 december 1996) Het ontwerp koppelt de berekening van de maxima voor de subsidies waarvoor de ziekenhuizen in aanmerking komen, aan de schommelingen van de bouwindex en taksen.