23 mei 2003 17:00

Arbeidsduur van de ziekenhuisgeneesheren

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de sociale partners rond het ontwerp van koninklijk besluit (*) met betrekking tot de beperking van de arbeidsduur van de ziekenhuisgeneesheren, in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de sociale partners rond het ontwerp van koninklijk besluit (*) met betrekking tot de beperking van de arbeidsduur van de ziekenhuisgeneesheren, in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002.

De sociale partners stellen voor de slapende wachten van de ziekenhuisgeneesheren in de berekening van de arbeidsduur te neutraliseren. Het ontwerpbesluit voorziet dus een afwijking in die zin. Het werd door de Ministerraad goedgekeurd en zal ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. (*) houdende uitvoering van artikel 3ter van de arbeidswet van 16 maart 1971 en tot uitvoering van de Europese richtlijn over de arbeidstijdregeling (van 1993), die verplicht tot het respecteren voor alle werknemers de arbeidsduur te beperken tot ten hoogste 48 uur per week.