28 mrt 2003 16:00

Arbeidsduur voor artsen

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de sociale partners inzake het ontwerp van koninklijk besluit (*) tot reglementering van de arbeidsduur voor artsen, in uitvoering van de wet 2 augustus 2002.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, nam de Ministerraad akte van het standpunt van de sociale partners inzake het ontwerp van koninklijk besluit (*) tot reglementering van de arbeidsduur voor artsen, in uitvoering van de wet 2 augustus 2002.

De Ministerraad nodigt de sociale partners uit tot verderzetting van de discussie teneinde, binnen de maand, een unaniem voorstel aan de Minister van Werkgelegenheid te overhandigen, met betrekking tot de eventuele neutralisatie van de slapende wachten in de berekening van de arbeidsduur van ziekenhuisartsen. (*) tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en tot uitvoering van de Europese richtlijn over de arbeidstijdregeling van 1993, die verplicht tot het respecteren voor alle werknemers de arbeidsduur te beperken tot ten hoogste 48 uur per week.