19 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Arbeidsherverdeling ook voor ambtenaren van het Brusselse Hoofdstedeli
jke Gewest