06 dec 2002 16:00

Arbeidsintensieve diensten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging gedurende één jaar van het verlaagd BTW-tarief van 6% op bepaalde arbeidsintensieve diensten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging gedurende één jaar van het verlaagd BTW-tarief van 6% op bepaalde arbeidsintensieve diensten.

Het gaat hier om de concretisering van het door de Europese Ministers van Financiën tijdens de Ecofinraad van 3 december 2002 bereikt akkoord (*). Als gevolg hiervan zullen de renovatie- en herstellingswerkzaamheden verricht aan privé-woningen die 5 tot 15 jaar oud zijn, alsook de herstellingen van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen ook in 2003 nog kunnen genieten van het verlaagd BTW-tarief van 6%. (*) inzake de voortzetting van het experiment vervat in artikel 28, lid 6 van de zesde BTW-richtlijn 77/388/EEG.