18 sep 2009 12:38

Arbeidsongevallen

Regeling van schadevergoeding voor arbeidsongevallen van het personeel van het Paleis voor Schone Kunsten nv

Regeling van schadevergoeding voor arbeidsongevallen van het personeel van het Paleis voor Schone Kunsten nv

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor het Paleis voor Schone Kunsten nv (PSK) onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 12 juni 1970, wat de regeling van de schadevergoeding voor arbeidsongevallen betreft. 

In 2002 veranderde het PSK van statuut en werd een nv naar publiek recht met sociale doeleinden. Daardoor viel het niet meer onder toepassing van het koninklijk besluit van 12 juni 1970. Het ontwerp van besluit dat minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere heeft voorgesteld, wil dit rechtzetten. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 geldt het kb van 12 juni 1970 voor de preventie van  arbeidsongevallen, beroepsziekten en ongevallen op weg naar het werk en de schadevergoeding voor het personeel van het PSK.