19 nov 2010 14:38

Arbeidsongevallen

Wijziging van het systeem van de verhoogde risico's - tweede lezing

Wijziging van het systeem van de verhoogde risico's - tweede lezing

Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Financiën Didier Reynders heeft de ministerraad in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd  tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 houdende uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de verhoogde risico's.

De maatregelen 'verhoogde risico's' hebben tot doel het aantal arbeidsongevallen te verminderen door ondernemingen die het niet nauw nemen met de preventie te laten betalen. Ondernemingen met een verhoogd risico op arbeidsongevallen, dat onevenredig is ten opzichte van andere ondernemingen uit dezelfde sector, moeten aan hun verzekeraar een forfaitaire bijdrage betalen die bestemd is voor de preventie van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgever.  

De maatregelen 'verhoogde risico's' passen in de globale en gecoördineerde inspanning van de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk 2008-2010  die een vermindering van de arbeidsongevallen beoogt.
  
Het goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit past het koninklijk besluit van 23 december 2008 aan, naar aanleiding van de beoordeling van een eerste toepassing van het systeem in 2009.