07 okt 2014 14:00

Arbeidsongevallen: de nieuwe sectorfiches staan online

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. De publicatie van die fiches is niet nieuw, het concept ervan wel.

Het Fonds stelt beknopte fiches ter beschikking van onder meer ondernemingen, sociale partners en preventieadviseurs om hen een idee te geven van de omvang en de evolutie van het risico op arbeidsongevallen en van de aard en de oorzaken van de ernstige ongevallen in de 29 grote activiteitssectoren. De gegevens op de fiches gaan uitsluitend over de ongevallen op de arbeidsplaats en worden voornamelijk in grafieken voorgesteld. Een specifieke fiche voor de volledige privésector is ook beschikbaar als referentiefiche.

Op de voorzijde van de fiche staat hoe het risico op arbeidsongevallen in de activiteitssector van 2008 tot 2012 is geëvolueerd. Die evolutie wordt beschreven aan de hand van verschillende indicatoren, zoals de frequentie- en ernstgraden en een nieuwe index: het aantal ongevallen met meer dan 30 dagen tijdelijke ongeschiktheid per 1 000 voltijdse equivalenten.

Op de achterzijde worden de ernstige ongevallen (met dodelijke afloop of een blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg) van 2008 geanalyseerd. De definitieve regeling van een ernstig ongeval kan meerdere jaren in beslag nemen. Maar we schatten dat om en bij de 90 % van de ongevallen binnen de 5 jaar worden geregeld. Dat verklaart waarom er 5 jaar zit tussen de datum van de ernstige ongevallen en de publicatie van de analyse van die ongevallen. Die analyse is gebaseerd op de ernst van de ongevallen, de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming en beschrijft gedetailleerd de belangrijkste ongevalsoorzaken naargelang de leeftijd van het slachtoffer en de meest frequente ongevallen naargelang de ernst ervan.

Met de publicatie van die beknopte fiches vervult het Fonds zijn preventieopdracht en reikt het de betrokkenen van de arbeidsongevallensector een hulpmiddel aan om hun preventiebeleid voor arbeidsongevallen aan te passen.

Meer info?

Raadpleeg de sectorfiches 2012.

Contacteer de dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen op het nummer 02 506 85 80 of via stats@faofat.fgov.be