12 mrt 2014 11:55

Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen. 

Het voorontwerp brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 op het vlak van arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen. 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • het herzien van de definitie van reder en het invoegen van de definitie van werkgever
  • de verplichting voor de reder om de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst zelf te ondertekenen
  • de vermelding dat de bepalingen van de op de zeeman toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten die de individuele arbeidsverhouding betreffen, integraal deel uitmaken van deze arbeidsovereenkomst
  • de vermelding dat een kopie van de bepalingen rond de repatriëringsvoorwaarden aan boord van het schip moet bijgehouden worden en ter beschikking van de zeelieden moet gehouden worden.

het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen