24 jan 2014 16:28

Arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Zie persbericht als bijlage.
Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.