09 feb 2007 16:00

Arbitragehof

Personeelsformatie, statuut en taalkaders van het Arbitragehof herzien

Personeelsformatie, statuut en taalkaders van het Arbitragehof herzien

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over het personeel van het Arbitragehof. De ontwerpen die eerste minister Guy Verhofstadt voorstelde, herzien het statuut, de personeelsformatie en de taalkaders van het Arbitragehof. De herziening van de personeelsformatie is een gevolg van de copernicus-hervorming. Ook de weddeschalen zijn aangepast. Ze zijn geïnspireerd door die van het administratief personeel van het Rekenhof. Het ontwerp over de taalkaders is aangepast aan de opmerkingen van de Vaste commissie voor taaltoezicht.