09 feb 2007 16:00

Ministerraad van 9 februari 2007

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 februari 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad nam volgende beslissingen: