09 feb 2007 16:00

Civiele veiligheid

Hervorming van de civiele veiligheid

Hervorming van de civiele veiligheid

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de civiele veiligheid. Dat voorontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde, realiseert de hervorming van de civiele veiligheid, wat een van de fundamentele thema's uit het regeerakkoord is. De bestaande wetgeving over de organisatie van de hulpdiensten was meer dan veertig jaar oud en diende dus aangepast te worden aan de uitdagingen van de samenleving van vandaag. De hervorming is gebaseerd op de werkzaamheden van de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de civiele veiligheid, ook gekend als de commissie Paulus. De hervorming bevestigt de bevoegdheid van de federale overheid. De minister van Binnenlandse Zaken en zijn administratie blijven als eerste garant staan voor de civiele veiligheid. Daarvoor beschikken ze over een federaal korps van de civiele bescherming die in operationele eenheden georganiseerd is en bevoegd is voor heel België. Daarnaast komt er een federaal kenniscentrum voor civiele veiligheid en een algemene inspectie. De minister van Volksgezondheid heeft een specifieke bevoegdheid op het vlak van de dringende medische hulp. De operationele diensten van de civiele veiligheid zijn de brandweer en de reddingsposten van de hulpverleningszones en de operationele diensten van de civiele bescherming. Ze staan in voor de uitvoering van hun opdrachten zoals hulpverlening en logistieke ondersteuning bij incidenten. Op organisatorisch vlak wordt een nieuwe juridische autonome entiteit gecreëerd: de hulpverleningszone? Vanuit de operationele posten zullen de hulpverleningszones de opdrachten uitvoeren om de snelste adequate hulp aan elke burger te verlenen. de territoriale indeleing in gemeenten, zones en provincies speelkt geen rol meer: het is de post die de snelste hulp kan bieden die instaat voor de interventie.