09 feb 2007 16:00

BTC

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Belgische technische coöperatie

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Belgische technische coöperatie

De heer Sander Spanoghe wordt vervangen door mevrouw Kathelijn De Decker. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker hierover voorstelde goed. Het wijzigt het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische technische coöperatie.