09 feb 2007 16:00

Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen

Aanvraag voor de verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen wordt eenvoudiger

Aanvraag voor de verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging van beroepslokalen wordt eenvoudiger

Op initiatief van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de procedure voor verhoogde investeringsaftrek vereenvoudigt die men toekent voor uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak en brand. Kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen genieten van een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in de beveiliging van de beroepslokalen. Die maatregel wordt nu aantrekkelijker gemaakt, om meer zelfstandigen te stimuleren om in beveiliging te investeren. De ministerraad besliste de procedure te vereenvoudigen. De algemene verplichting om de installatie door een technopreventief adviseur te laten goedkeuren wordt geschrapt. Die wordt vervangen door een lijst van veiligheidsinvesteringen die nog verder gespecificeerd wordt en die in aanmerking komen voor de belastingaftrek. De aannemer of fabrikant moet verklaren dat de investeringen aan de kwaliteitseisen voldoen. Voor de investeringen die niet op de lijst staan is nog steeds een goedkeuringsattest van een technopreventief adviseur nodig. De investeringen boven de 15.000 euro moeten op voorhand een gunstig advies krijgen van een technopreventief adviseur.