09 feb 2007 16:00

Financiële tegemoetkoming politiezone's

Toekenning van een bijkomende financiële tegemoetkoming aan politiezone's voor indexering 2005

Toekenning van een bijkomende financiële tegemoetkoming aan politiezone's voor indexering 2005

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een bijkomende financiële tegemoetkoming aan de politiezone's toe te kennen voor de indexering van de financiering van de lokale politie voor 2005. Het bedrag van 6.553.941,39 euro was al goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole begin 2006.