09 feb 2007 16:00

Invordering van schuldvordering

Bulgarije en Roemenië toegevoegd aan lijst met lidstaten voor wederzijdse bijstand bij invordering van schuldvorderingen

Bulgarije en Roemenië toegevoegd aan lijst met lidstaten voor wederzijdse bijstand bij invordering van schuldvorderingen

Een nieuw voorontwerp van wet wijzigt de wet op de wederzijdse bijstand inzake invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen. (wet van 20 juli 1979) Het voorontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders voorlegde voegt Bulgarije en Roemenië toe aan de lijst van lidstaten die vermeld zijn in artikel IV van de wet op de wederzijdse bijstand in uitvoering van richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006.