09 feb 2007 16:00

Degressieve afschrijving van lichte vrachtwagens

Uitsluiting van lichte vrachtwagens uit het stelsel van degressieve afschrijving

Uitsluiting van lichte vrachtwagens uit het stelsel van degressieve afschrijving

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de lichte vrachtwagens voor de aftrek van beroepskosten uit het stelsel van de degressieve afschrijving uit te sluiten en te onderwerpen aan hetzelfde stelsel als auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. De bestaande reglementering van de inschrijving van motorvoertuigen bepaalt dat auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen in principe worden uitgesloten van het stelsel van degressieve afschrijvingen. (art 43 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992) Om misbruik tegen te gaan, breidde de programmawet van 27 december 2005 de beperking van de beroepskosten die geldt voor auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen tot de lichte vrachtauto's uit. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd, komt tegemoet aan de bedoeling van de wetgever om lichte vrachtauto's aan dezelfde regels te onderwerpen als auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen op het vlak van de aftrek van beroepskosten. Het wijzigt art. 43 uit het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 door de lichte vrachtwagens die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2006 uit te sluiten uit het stelsel van degressieve afschrijvingen.