09 feb 2007 16:00

Ecologisch ontwerp

Europese voorschriften voor ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten vastgelegd

Europese voorschriften voor ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten vastgelegd

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback stelde een voorontwerp van wet voor over de productnormen voor de bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen op het vlak van energieproducten. (wijziging van de wet van 21 december 1998) Het voorontwerp zet richtlijn 2005/32/EG in Belgisch recht om. Die schept een kader voor de vaststelling van Europese voorschriften voor het ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten om het vrije verkeer ervan te garanderen. Die voorschriften zal de Europese Commissie waarschijnlijk vanaf 2008 uitvaardigen. Ze zullen minimumeisen stellen op vlak van energieverbruik en milieuvriendelijkheid van diverse klassen van energieverbruikende producten. Ze bevorderen de duurzame ontwikkeling door de energie-effici├źntie en het niveau van milieubescherming te verhogen en de zekerheid van de energievoorziening te vergroten.