23 jan 2004 13:00

Arbitragehof - Cumulatie van ambten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de heer Geert Goedertier, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming krijgt om zijn ambt te cumuleren met dat van praktijkassistent aan de vakgroep Publiek Recht en Belastingrecht van de Universiteit Gent.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de heer Geert Goedertier, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming krijgt om zijn ambt te cumuleren met dat van praktijkassistent aan de vakgroep Publiek Recht en Belastingrecht van de Universiteit Gent.

Het Arbitragehof gaf een gunstig en beredeneerd advies. De overwogen cumulatie is verenigbaar met de toegelaten grenzen.