11 dec 2008 10:40

Armoedebarometer

Oprichting van de armoedebarometer begin 2009

Oprichting van de armoedebarometer begin 2009

De ministerraad heeft kennis genomen van het concept van de armoedebarometer dat minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizee voorstelden.

De armoedebarometer heeft als belangrijkste doelstelling jaarlijks de evolutie van de armoede in België te meten. De barometer zal verder bijdragen tot de efficiëntere bestrijding van de armoede door het probleem zichtbaar te maken bij het grote publiek en door de besluitvormers inzicht te geven in de omvang en de kenmerken van de armoede.  

De barometer is gebaseerd op vijftien indicatoren die het armoedeniveau op verschillende niveaus in kaart brengen. Hij is rechtstreeks verbonden met het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting, aangezien de meeste indicatoren er rechtstreeks uit voortkomen.

De barometer kadert in het Federale Plan Armoedebestrijding en is het resultaat van de samenwerking tussen gemeenschappen, gewesten, federale overheidsdiensten, administraties, verenigingen en wetenschappers die actief zijn op het vlak van de armoedebestrijding.