11 dec 2008 10:40

Ministerraad van 11 december 2008

De ministerraad vergaderde op donderdag 11 december 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op donderdag 11 december 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad stelde eerste minister Yves Leterme het relanceplan voor om het vertouwen te herstellen.