11 dec 2008 10:40

Overheidsopdrachten voor Binnenlandse Zaken

Onderhoud van het N.SIS systeem en de MDT-uitrusting van de federale politie

Onderhoud van het N.SIS systeem en de MDT-uitrusting van de federale politie

De ministerraad heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael toestemming gegeven om twee overheidsopdrachten uit te schrijven.

  1. Een overeenkomst 2009-2010 voor het onderhoud van het Belgische Schengen systeem N.SIS voor de federale politie volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma CSC Computer sciences. De overeenkomst regelt het onderhoud van het bestaande systeem in afwachting van de implementatie van het Schengen systeem N.SIS. Het Schengen Informatie Systeem wordt gebruikt voor de uitwisseling van politie- en gerechtelijke gegevens tussen de landen van de Schengenruimte.
  2. Een meerjarige overeenkomst voor het onderhoud van Mobiele-data- terminal-uitrusting aangekocht via de overeenkomst DSA R3 152 voor de federale politie. Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma die het materiaal heeft geleverd.