11 dec 2008 10:40

Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

Financiering van de werkingskosten van de CREG voor 2009

Financiering van de werkingskosten van de CREG voor 2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bedragen vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) voor 2009.

Het budget voor de CREG bedraagt 14.988.616 euro. Dat bedrag werd goedgekeurd door het directiecomité en de algemene raad van de CREG. Het omvat een verhoging voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de CREG (*) op het gebied van de prijzen, concurrentieverstorend gedrag en oneerlijke handelspraktijken, marktwerking, essentiële consumentenbelangen en openbare dienstverplichtingen op de elektriciteits- en de aardgasmarkt.

(*) door de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen.