11 dec 2008 10:40

Belgacom

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgacom

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgacom

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte beslist om de heer Didier Bellens te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuw mandaat van zes jaar vanaf 1 maart 2009.

Op 27 augustus 2008 had de ministerraad beslist het mandaat van de heer Didier Bellens te verlengen, indien hij zich akkoord verklaarde met de  verloning die de raad van bestuur had voorgesteld. De heer Bellens heeft het voorstel aanvaard. Ondertussen hebben de raad van bestuur van Belgacom en de heer Bellens ook een akkoord bereikt voor de komende zes jaar over de andere elementen uit de overeenkomst.