11 dec 2008 10:40

Frequentiebanden

Wettelijk kader voor de radiotoegang tot bepaalde frequentiebanden

Wettelijk kader voor de radiotoegang tot bepaalde frequentiebanden

De ministerrraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het wettelijk kader vastlegt voor de radiotoegang tot de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz.

Het ontwerp stelt die frequentieblokken ter beschikking van de operatoren die radiotoegang willen aanbieden. De grootte van de frequentieblokken is van die aard dat het spectrum verdeeld kan worden tussen zo veel mogelijk operatoren zonder dat enkele kapitaalkrachtige operatoren het beschikbare spectrum innemen en de toegang voor nieuwkomers belemmeren.

Het ontwerp zet beschikking 2008/411/EG van de Commissie van 21 mei 2008 over de harmonisering van de 3400-3800 MHz frequentieband voor terrestrische systemen die elektronische communicatiediensten in de gemeenschap kunnen verschaffen in Belgisch recht om.  De beschikking heeft als doel de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het doelmatige gebruik van die frequentieband te harmoniseren.