11 dec 2008 10:40

Fonds voor spoorweginfrastructuur

Inwerkingtreding van de bepalingen van het kb dat de hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur regelt

Inwerkingtreding van de bepalingen van het kb dat de hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur regelt

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de datum van sommige artikelen van het koninklijk besluit van 28 september 2008 over de hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) wijzigen of vastleggen.

Het koninklijk besluit van 28 september 2008 voert de herstructurering van het Fonds uit (*). Bepaalde artikelen van het koninklijk besluit treden in werking op het tijdstip van de vaststelling van de omzetting van het fonds naar een naamloze vennootschap, namelijk bij het verlijden van de authentieke akte. Die datum wordt nu gewijzigd, zodat het mogelijk is de akte voor de notaris voor 31 december 2008 te verlijden.

De artikelen 1, 2 en 8 treden in werking op 31 december 2008. Die artikelen dragen de spooractiva van het FSI over aan Infrabel, de buiten dienst gestelde spooractiva gelegen op terreinen van de NMBS Holding aan de NMBS Holding en de schulden van het FSI aan de staat.  

(*) zie persbericht van 25 juli 2008.