11 dec 2008 10:40

Dode hand 2008

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

Verdeling van het bijzonder krediet voor de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bijzonder krediet voor 2008 berekent en verdeelt onder de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet.

Voor 2008 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 52.608.347 euro. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van dat bedrag, namelijk 37.878.041 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt bedraagt:

  • 4.654.834 euro voor de gemeenten van het Vlaams Gewest
  • 4.046.330 euro voor de gemeenten van het Waals Gewest
  • 29.176.850 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest